Faktoring w Pleszewie - Przedstawiciel EFL EFL leasing i pożyczka dla firm

Autoryzowany
Przedstawiciel
w Pleszewie
Faktoring
Zatory płatnicze pogarszają płynność finansową Twojej firmy? Skorzystaj z faktoringu – szybkiego finansowania faktur! Faktoring oferowany jest przez spółkę Eurofactor S.A. należącą do Grupy EFL

Zalety

Poprawienie płynności finansowej

Eliminacja zatorów płatniczych

Poprawa wskaźników finansowych firmy

Optymalizacja kosztów

związanych z zarządzaniem wierzytelnościami

Wzrost konkurencyjności

dzięki dłuższym terminom płatności dla odbiorców

Warunki finansowania

Faktoring z regresem
Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny) – w oparciu o tę formę faktoringu finansujemy należności krótkoterminowe od kontrahentów wraz z zarządzaniem należnościami
Faktoring bez regresu
Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny) zapewnia finansowanie należności krótkoterminowych od kontrahentów krajowych i zagranicznych wraz z przejęciem ryzyka ich niewypłacalności
Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka
Umożliwia nie tylko finansowanie należności od Twoich kontrahentów zagranicznych, ale również przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta zagranicznego do wysokości limitu uprzednio nadanego przez ubezpieczyciela
Faktoring odwrotny
Umożliwia finansowanie przez faktora Twoich zobowiązań handlowych wobec swoich dostawców
Obowiązek informacyjny
rozwiń